Materials per a la formació del professorat

Posted on 6 Març 2018

1


índex

 

La formació continuada del professorat és una necessitat i una obligació d’un sistema educatiu que pretén l’excel·lència i que, a la vegada, es troba en un continu procés de millora, que també és necessari, perquè sense millora el sistema esdevé caduc i ineficient, i perquè ve obligat per les transformacions socials i les innovacions tecnològiques que no s’aturen.

Des del 2011 m’he dedicat, a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili a gestionar propostes i activitats de formació del professorat i, també, a efectuar formacions concretes. Fruit de tot això, he anat penjant a SlideShare presentacions que han servit de suport o de material auxiliar per a aquestes formacions.

Heus aquí un recull sistematitzat d’aquest material:

 

1. Sistema educatiu

 • La Llei d’Educació de Catalunya. Introducció al marc legislatiu i normatiu del sistema educatiu de Catalunya. (darrera versió 2016)
 • L’Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals. Mòdul del Postgrau “Diploma d’Especialització en Direcció i Gestió de Centres Educatiu”. (darrera versió 2017)
 • El projecte de Direcció dels centres educatius. Mòdul del Postgrau “Diploma d’Especialització en Direcció i Gestió de Centres Educatiu”. (darrera versió 2017)
 • L’educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI. Presentació per a un sessió general del Màster de Professorat de Secundària de la URV. (2017)

 

2. Competències

 • Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0. Sessió del Seminari “Competències comunicatives: llegir i escriure a l’era digital”. (2012)
 • La comunicació: llengua i oralitat. Retòrica, oratòria i pragmàtica. Sessió del curs “Habilitats i estratègies comunicatives”. (2012)

 • Estratègies del discurs (de la presencialitat a l’e-learning). Material per a les sessions del curs “Habilitats i estratègies comunicatives”. (2012)

 • Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic a secundària. Introducció a les competències en llegua i literatura a l’ESO. (2013)
 • Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencial. Propostes de treball a partir d’una activitat competencial transversal (2013)
 • Les xarxes socials a l’escola. Curs d’introducció de l’ús docent de les xarxes socials. (darrera versió 2015)
 • Disseny d’activitats competencials. Material per a un curs sobre disseny i avaluació d’activitats competencials. (2015)
 • Competències bàsiques a secundària.  Curs de competències bàsiques a l’ESO. (2015)
 • Rúbriques competencials i autoavaluació. Material per a la confecció de rúbriques avaluadores i portafolis. (2016)

 

3. Literatura

 • Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didàctiques. Propostes de treball (algunes resoltes) sobre aspectes temàtics i formals de la poesia de Garcia. (2013)
 • Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés. Sonets barrocs i contemporanis -en català, castellà, francès i italià- sobre el tòpic de la dama que es pentina, amb propostes de treball i exercicis resolts. (2018)

 

6. Accés obert

 • Drets d’autor i accés obert en l’entorn acadèmic. Material per a garantir el reconeixement de l’autoria en els materials docents i apostar pel seu accés lliure. (2014)
 • Material docent: drets d’autor, llicències lliures i recursos 2.0. Del compliment dels drets d’autor a l’ús de les llicències lliures en el material docent: copyright i copyleft. (darrera versió 2016)

 

log_urv_ice

Posted in: Educació