Browsing All posts tagged under »Sainte-Beuve«

Sonets que parlen del sonet (3): la poètica

Novembre 11, 2011

3

Si, en l’època clàssica, els sonets que parlaven del sonet van començar per ser dedicats al poema com a objecte i, més tard, a la forma mateixa, una bona dels metasonets escrits a l’època moderna reflexionen sobre la poètica del gènere. Sovint per presentar el sonet com a obra de perfecció. Aquest és el cas […]