Material docent: drets d’autor, llicències lliures i recursos 2.0

Posted on 18 Octubre 2012

0


Copyleft

(Síntesi d’un taller realitzat a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili. El contingut sencer el podeu trobar a slideshare)

 

Totes les obres tenen autor

Tots els autors tenen drets

En la pràctica docent, la utilització de material d’altri i la confecció de material propi han augmentat de manera considerable amb la introducció, primer, de les eines audiovisuals i, encara més posteriorment, de tot l’ampli ventall que ens ofereixen les TIC.

L’ús d’internet –i especialment dels cercadors que trobem a la xarxa- ha obert el ventall de material que podem utilitzar a l’aula –tant a l’aula física com a l’aula virtual, l’entorn d’aprenentage 2.0.

Tot el que és a la xarxa és públic,

però no necessàriament lliure o obert

Els cercadors no són propietaris

de l’obra que enllacen o cerquen

El necessari reconeixement d’autoria i dels drets de reproducció, derivació i distribució (tot el que comporta el copyrgiht) és compatible amb l’ús aconsellable del material amb llicència lliure o condicionada (el copyleft), sempre tenint en compte les mesurades exempcions que la llei atorga a l’ús docent.

De la mateixa manera, cal que la producció de material a partir de l’aula s’aculli a les llicències lliures, per tal de permetre’m un accés universal. Experiències reeixides com el MIT Open Course Whare (del Massachusetts Institut of Technology), que marquen el camí de l’imminent futur, aposten clarament pel material en obert, a partir, precisament, del copyleft.

Copyleft-en contraposició a Copyright- és qualsevol llicència que, utilitzant la legislació pròpia dels drets d’autor, cedeix lliurement els drets d’una obra per:

– utilitzar-la sense cap limitació.

– (re)distribuir-ne còpies i

– modificar-la de la manera que es cregui convenient (obres derivades).

Les diferents viquis,

el programari lliure

i les Creatives Commons

participen del concepte copyflet

La xarxa és plena de repositoris de material escrit, sonor, audiovisual i 2.0 que permet al docent tenir al seu abast una possibilitat ingent d’utilització de recursos lliures.

Una sistematització de la legislació dels drets d’autor i el copyright, la diversitat de llicències lliure i el copyleft i els repositoris de recursos més usuals o útils per al docent la podeu trobar a

 

http://www.slideshare.net/JosepBargallo/material-docent-drets-dautor-llicncies-lliures-i-recursos-20

La web 2.0 és creativa,

té autoria

i l’hem de preveure d’accés lliure

la llicència Creative Commons

Posted in: Educació