Una vaga de fam invisible

Posted on 12 Març 2012

0


Jaume Bonet, de Jubilats per Mallorca, està en vaga de fam des de l’1 de març. És una vaga de fam per la llengua. Si voleu, en defensa de la nostra llengua a les Illes davant les decisions i les actituds del Govern Balear que, no només són una clara involució en la política lingüística dels governs anteriors, fins i tot dels del mateix Partit Popular, sinó que representen l’execució d’una clara i planificada voluntat de minorització de la llengua propia i d’imposició de l’espanyol.

Bonet, a través del Facebook (https://www.facebook.com/vagadefam), ha explicitat clarament el motiu de la seva acció: “Pensa globalment i actua localment, diu l’eslògan ecologista, i globalment hem de pensar que s’han de defensar totes les llengües i les cultures amenaçades del món, i localment hem d’actuar en defensa de l’ús de la nostra llengua, ara amenaçada per un projecte de llei del govern balear que la vol fer innecessària fins i tot per accedir a la funció pública i per a ser municipals a les illes Balears, i no la vol fer innecessària per cap motiu de llibertat i de no imposar res a ningú, no, perquè es mantén la imposició obligatòria de sebre el castellà, la vol fer innecessària per aconseguir que acabi de desaparèixer del mapa”. És una acció contundent, directa, sense embuts, amb les idees clares. En una altra entrada, Bonet encara fila més prim: “Tot i que a qualque mitjà de comunicació sembla que diu que pensam lo contrari, pensam que sa persecució de ses llengües minoritàries i de ses minoritzades forma part de sa mateixa política de concentració de poder que promouen es qui han duit sa nostra societat a sa crisi actual”.

Les idees clares, doncs. I un gest inusual a casa nostra. Un gest que ha tingut el ressò social i en els mitjans de comunicació a Mallorca, amb menys intensitat de la que es mereixeria, a ben segur, però n’ha tingut, si més no. Al Principat, a Catalunya, en canvi, l’acció de Jaume Bonet ha merescut una atenció més aviat escassa, escassíssima. Invisible per a una bona part de les entitats, associacions i grups de treball per la llengua i, especialment, per a la gran majoria dels mitjans, començant pels més grans.

Trenquem aquest mur. Solidaritzem-nos amb Jaume Bonet. Difonguem la seva acció. Lluita per la llengua. Per la de tots.

(Publicat a http://diarigran.cat/ el 12 de març de 2012)

Nota: podeu visitar la pàgina de FB:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002205565194&ref=tn_tnmn#!/pages/Vaga-de-fam-per-la-llengua/121220468006988

i , també, el grup de suport:

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002205565194&ref=tn_tnmn#!/groups/198432120262974/

Etiquetat: