Legislació educativa: presentacions i comentaris

Posted on 1 Març 2012

0


L’escola, el món de l’educació, viu uns moments especialment delicats, entre les retallades cojunturals i els retocs estructurals. El debat sobre l’educació, doncs -i especialment la pública-, es mou avui, més enllà dels paràmetres necessaris entre l’èxit i el fracàs i la seva adequació a una societat en ple procés de canvis, en un allau d’opinions que no sempre parteixen del suficient coneixement de la situació en què es troba el sistema.

Com a coordinador acadèmic del Postgrau d’Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius de la Universitat Rovira i Virgili -que va començar el darrer trimestre del 2011 i és el primer impartit per una universitat pública catalana que s’insereix en la formació inicial que preveu l’actual normativa- i com a formador de l’Institut de Ciències de l’Educació d’aquesta mateixa universitat, he elaborat, en els darrers mesos, un material divers que sintetitza i emmarca la legislació educativa catalana en vigor, que és el canemàs estructural del sistema.

En primer lloc, una presentació sobre la Llei d’Educació, la definició del sistema d’educació de Catalunya, amb especial èmfasi en aquells elements que li són fonamentals i definitoris, així com la clarificació del nivell competencial -de responsabilitat- de cadascuna de les administracions -des de les europees fins als ens locals. La LEC marca clarament els límits que no es poden superar des de cap política governamental.

(enllaç:  http://www.slideshare.net/JosepBargallo/llei-deducaci-de-catalunya )

En segon lloc, i immersa en un dels aspectes més fragrants de les retallades executades els darrers mesos, una presentació sobre les competències educatives del món local, clarificades a partir de la mateixa LEC, i que se centren en les llars d’infants, les escoles de música, l’educació d’adults i altres aspectes de l’ensenyament no reglat., que acaben de configurar el sistema com a eina de cohesió social i de formació al llarg de la vida.

(enllaç:  http://www.slideshare.net/JosepBargallo/mdul-9-2-els-ens-locals-com-a-autoritat-educativa )

I, en tercer lloc, la sistematització d’un document essencial en el procés de definició de la nova figura de la direcció dels centres educatius, el Projecte de Direcció, que conté, també, elements diversos de la definició de l’autonomia de centres que apunta la LEC.

(enllaç:  http://www.slideshare.net/JosepBargallo/mdul-11-urv )

Un material, doncs, que pot ser útil per conèixer millor quin és el canemàs estructural del nostre sistema educatiu, els seus fonaments jurídics, els seus nivells competencials i els compromisos de les administracions.

La garantia de la qualitat del servei públic d’educació en mans de la professionalitat de mestres i professorat. I el límit obligat de qualsevol política, també en les retallades i els retocs, almenys fins que es modifiqui aquest canemàs jurídic.

La garantia, també, de la defensa d’alguns dels fonaments definitoris del nostra sistema, des de l’equitat fins al model lingüístic, de la universalització de drets al tractament de la diversitat, en funció del compliment de la igualtat d’oportunitats, l’assoliment de la cohesió social i la formació de les persones a partir de les seves aptituds. També en època de crisi econòmica. Fins i tot, encara més.

Posted in: Educació