El projecte de Biennal de Castells. Síntesi (1): el document

Posted on 5 gener 2012

2


Arran de la convocatòria del Concurs de Castells de Tarragona de 2010 s’obrí, en el si del món casteller de la ciutat, un intens debat sobre la necessitat de reformular el model de la convocatòria biennal tarragonina, fins i tot abans mateix de la seva celebració. Aquest debat -molt viu en les xarxes socials- acabà produint dos documents, un primer, més extens, dels Xiquets de Serrallo -datat ja el setembre de 2010- i un segon, consesuat per les quatre colles de Tarragona, a partir de l’inicial dels Xiquets del Serrallo i amb data de març de 2011.

Amb aquests dos documents damunt la taula, l’Ajuntament de Tarragona m’encarregà -formalment el 6 de maig- que formulés, en un termini de tres mesos, un projecte de reformulació del Concurs de Castells de Tarragona.

Per tal de dur a terme l’encàrrec, tot partint dels documents esmentats i de les converses prèvies amb responsables municipals, entre d’altres activitats:

 • el 16 de maig de 2011 em vaig reunir amb tècnics de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona i representants de les colles castelleres de la ciutat;

 • el 24 de maig de 2011 vaig obrir un grup tancat de Facebook, amb el nom “Fòrum Futur Concurs Castells Tarragona”, en el qual hi van participar 116 membres -fins el juliol-, la majoria d’ells força actius i provinents fonamentalment de les colles castelleres i el periodisme casteller, que va produir un debat fructífer i ple de propostes, que reproduït ocupa 54 pàgines d’un interlineat -i que va continuar, de manera més relaxada, amb gairebé 140 membres a data d’avui;

 • el 3 de juny de 2011, a les instal·lacions de Televesió de Catalunya de Sant Joan Despí, em vaig reunir amb Joan Ramon Noguera, responsable de la “Direcció Executiva dels Castells a Televisió de Catalunya”, de l’Àrea de Programes d’Entreteniment;

 • el 16 de juny de 2011, a Tarragona, em vaig reunir amb Anna Guasch -presidenta de la Coordinadora Castellera de Catalunya-, Miquel Botella -vicepresident- i Guillem Soler -gerent;

 • el 28 de juny de 2011, a Torredembarra, em vaig reunir amb representants de la Junta de la colla Nois de la Torre, organitzadors del Concurs de Castells de Torredembarra;

 • el 13 de juliol de 2011 em vaig reunir amb Carme Crespo, Tinenta d’Alcalde de Cultura, Patrimoni i Festes de l’Ajuntament de Tarragona i tècniques de l’Àrea de Cultura per repassar el transcurs del treball i les previsions de l’Ajuntament després de la nova constitució del seu Ple i Equip de Govern;

 • el 18 de juliol de 2011, a Terrassa, em vaig reunir amb Pep Forn, president dels Minyons de Terrassa, i Ignasi Matas, cap de colla, per exposar-los l’encàrrec, el desenvolupament del meu treball i el canemàs del projecte (amb posterioritat al lliurament oficial del projecte, vaig mantenir una trobada semblant, el mes d’agost, amb el president, el cap de colla i d’altres membres de la Junta de la Colla Vella dels Xiquets de Valls);

 • el 26 de juliol de 2011, a Vilafranca del Penedès, em vaig reunir amb Carles Esteve, coordinador de moncasteller.cat i curador de la fórmula Índex del Concurs de Castells i del seu rànquing Estrella, i amb Pere Ferrando, membre del Consell Assessor i coautor de la proposta de “Protocol d’actualització i manteniment de la Taula de Puntuacions”.

 • em vaig posar en contacte via mail amb tots els membres del Consell Assessor de la revista “Castells”, després d’una breu presentació en una trobada prèvia del Consell a Sitges: Jordi Bertran, Eusebi Campdepadrós, Xavier Capdevila, Jordi Caus, Pere Ferrando, Eloi Miralles, Eloi Roca, Jordi Roca, Jordi Roigé, David Ribé, Enric Sucarrats i Santi Terraza -bona part dels quals van participar, també, en el grup de Facebook;

 • vaig rebre diverses propostes i comentaris personals via mail.

El projecte encarregat el vaig lliurar a finals de juliol del mateix 2011, amb aquest índex:

REFORMULACIÓ DEL CONCURS DE CASTELLS DE TARRAGONA (projecte per a l’organització del XXIV Concurs de Castells encarregat per l’Ajuntament de Tarragona)

Proemi                            

   L’encàrrec                    

Qüestions prèvies

   Els concursos castellers

   Els patrimonis de la humanitat: projecció i responsabilitat

   La responsabilitat patrimonial

   Tarragona, connexió patrimonial, referent casteller

   La tradició cultural de les Biennals

Una biennal de castells

   Biennal de Castells. Tarragona, Patrimonis de la Humanitat

El Concurs de Castells de Tarragona

1. Sistema organitzatiu

2. Un Concurs per a tot el món casteller

   2.1. Un concurs de dos dies

   2.2. Quin nivell a cada diada?

   2.3. Una tercera diada

   2.4. Una quarta diada?

3. El rànquing previ, la taula de puntuacions i l’estructura de les diades

4. La ubicació i la venda d’entrades

5. La projecció mediàtica

6. El lliurament de premis

7. Les activitats paral·leles

Conclusions

Annexos

 1. Tarragona Capital Mundial dels Castells. Proposta dels Xiquets del Serrallo per promocionar la ciutat i potenciar el Concurs de Castells”

 1. Concurs de Castells 2012. Document de treball elaborat a partir de la proposta dels Xiquets del Serrallo i consensuat amb les quatre colles locals en una reunió de treball el passat 10 de març”

 1. Fòrum Futur Concurs Castells Tarragona (transcripció del grup tancat de Facebook)”

 1. Simposi Casteller. Festes Decennals de la Candela. Valls, 2011. Comunicació, apartat “Entre la tradició i la evolució”: Comunicant: Joan Riera Claret”

 1. Propostes i consideracions a l’entorn d’una nova reformulació del Concurs de Castells de Tarragona (Pere Ferrando)”

 1. Bibliografia suscinta sobre la significació de Tarragona en la història i l’actualitat del fet casteller”

 1. Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial (UNESCO)”

 1. Rànquings webcasteller i moncasteller.cat 2010 i fins 17-7-2011

 1. Protocol d’actualització i manteniment de la Taula de Puntuacions”

A les envistes de les Festes de Santa Tecla, vaig mantenir una reunió amb l’Alcalde de la ciutat i la Tinet d’Alcalde de Cultura i Patrimoni, per tal de valorar el contingut del projecte i explicitar aquells aspectes que calgués. Posteriorment ho vaig fer, també, amb representants de tots i cadascun dels Grups Municipals. Finalment, l’Ajuntament, el 4 de gener d’aquest 2012, ha fet públic aquest comunicat:

S’acorda tirar endavant la Biennal de Castells

El projecte, que en el seu dia es va encarregar a Josep Bargalló, s’implementarà de manera progressiva i l’organització de l’esdeveniment anirà a càrrec de tècnics municipals.

En la reunió ordinària del Consell Municipal de Castells que va tenir lloc ahir al vespre, s’ha acordat que el projecte de biennal de Castells -que en el seu dia es va encarregar a Josep Bargalló- s’implementi de manera progressiva.

Per aquest motiu, Bargalló serà comissionat per a la “Tarragona, Biennal de Castells, Patrimonis de la Humanitat” i haurà de vetllar per l’execució de la consolidació del projecte i del seguiment de l’organització del Concurs de Castells de Tarragona, en col·laboració amb la direcció d’aquest. El comissionat no tindrà cap relació laboral ni contractual amb l’Ajuntament i la seva tasca es farà sense cap contraprestació econòmica.

Pel que fa a l’estructura organitzativa del concurs per primera vegada en la història d’aquest esdeveniment, l’organització anirà a càrrec de tècnics municipals; Xavier Gonzàlez assumirà la direcció i coordinació del Concurs i Ester Roca n’assumirà la responsabilitat de la direcció castellera. Fins el passat Concurs, l’organització havia passat per diferents models de gestió, tots ells amb aportacions i fites importants que han fet del Concurs de Tarragona un gran referent del món casteller. Amb el creixement del projecte en el decurs dels anys i la futura i progressiva implantació de la Biennal, cal una gestió professionalitzada.

La Consellera de Cultura Carme Crespo ha dit “que vull fer especial esment de la bona i desinteressada feina feta en els darrers concursos per l’equip de persones que sota la direcció de Miquel Vendrell, van dur el concurs tarragoní al reconeixement actual”.”

Posted in: Cultura popular